Bc. Barbora Palečková, ergoterapeutka

 

Jmenuji se Barbora Palečková a jsem ergoterapeutka tělem i duší :)

 

Možnost podílet se informačně i prakticky na tom, jak laskavě podpořit svého potomka již od jeho prvních dnů, mě vždy velmi naplňovala, protože právě v předávání informací a praktickém nácviku vidím obrovský smysl.

Cílem ergoterapie je postupnými kroky dovést daného jedince k co nejvyšší míře soběstačnosti a samostatnosti ve všednodenních aktivitách a tím podpořit kvalitu života. U dětí využívá jako hlavní terapeutický prostředek hru, která je pro děti vlastní a pomáhá jim v získávání nových dovedností, zkušeností, objevování informací jak o sobě, tak o vnějším světě.

Od roku 2008 se věnuji profesi ergoterapeutky u dětí od 0 - 18 let.  Své profesní zkušenosti, jsem měla možnost za posledních 5 let prohloubit v rámci velmi cenných zkušeností mateřských. Jsem maminkou dvou dětí. Po celou dobu jsem se, ale s profesí snažila držet krok a dále se vzdělávala. Jsem vášnivá milovnice procházek v přírodě a cyklovýletů.

Ve spolupráci s Luckou vzniká cesta pro sdílení informací pro rodiče nejmenších dětí v rámci série workshopů KOŘENY. Mé zkušenosti s instruktáží rodičů v rámci handlingu u našich nejmenších jsou dlouholeté. Na tuto cestu mě přivedla možnost pracovat jako ergoterapeutka v DDRSHK, kde jsem měla na starosti mimo jiné právě informovat rodiče o možnostech a zásadách správné manipulace, polohování a laskavě podpůrné stimulaci dětí od narození a následný praktický nácvik. Zkušenosti jsem čerpala od již pracovně starších kolegyň, ale i od Dr. Poppera či Mudr. Zídkové a v neposlední řadě též z kurzů pořádaných ČADBT. Možnost podílet se informačně i prakticky na tom, jak laskavě podpořit svého potomka již od jeho prvních dnů, mě vždy velmi naplňovala, protože právě v předávání informací a praktickém nácviku vidím obrovský smysl. Přeji nám všem, aby se nově navázaná spolupráce dařila a vy jako rodiče si odnášeli cenné informace, které vám pomohou ať již rovnou na startu, nebo v průběhu cesty sžívání se s vaším potomkem. Protože mít pevné kořeny je základ.

Od roku 2008 jsem působila jako ergoterapeutka v Jedličkově ústavu v Praze z toho 2 roky vedoucí ergoterapie + spolupráce při vedení praxí pro obor ergoterapie na Klinice rehabilitačního lékařství UK 1. LF Praha. Od roku 2012 pak jako ergoterapeutka v Dětském denním stacionáři Hradec Králové + spolupráce při vedení praxí studentů oboru ergoterapie, logopedie a fyzioterapie VŠ.

 

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE

2005 - 2008 Bc. Ergoterapie UJEP
2001 - 2005 SZŠ Trutnov - všeobecná sestra

KURZY A SPECIALIZACE

Základní kurz Bazální stimulace, nástavbový kurz Bazální stimulace
Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme I., II.
Poruchy příjmu potravy u dětí (Škola papání)
Přístup senzorická integrace a jeho využití v praxi (workshop)
Metoda dobrého startu
Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
PaNat
Komplexní terapeutické techniky pro novorozence a kojence (ČADBT)
Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání (Eda)
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS (Nautis)
Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS (APLA Praha)
Míčková facilitace pro respirační onemocnění a jiné diagnózy
Kinesiotaping
Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku
...a další


Více o mě se můžete dozvědět na mém webu nebo FB ErgoPomáhá.